Agrobigen Mühendislik


Tarımsal üretim temelde biyolojik bir sürece dayanmaktadır. Söz konusu üretimin potansiyel düzeyde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, çevreyle uyumlu, karlı ve sürdürülebilir gerçekleşebilmesi için uygun teknoloji ve alt yapının kullanılmasında mühendislik çözümlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Agrobigen Mühendislik tarımsal yapılar*, su ve arazi kaynakları** konularında tasarım, projelendirme, gerçekleştirme ve ilgili problemleri çözmede yanınızdadır. 

*Tarımsal Yapılar 

 1. - Seraların projelendirilmesi, işletme ve otomasyon sistemlerinin tasarım ve uygulanması  
 2. - Tarımsal üretim yapılarının (ahır, ağıl, kümes, silo, soğuk hava depoları, mantar üretim yapılar, hangar, ürün işleme ve paketleme yapıları vb.)  tasarımı ve projelendirilmesi, 
 3. - Jeotermal enerjinin tarımda kullanılmasına yönelik projeler,
 4. - Tarımsal yapılarda işletme ve yönetime ilişkin çözümleri,

**Su ve arazi kaynakları 

 1. - Bireysel sulama sistemleri projeleri (Yüzey- toprak altı damla, Yağmurlama, Kendinden hareketli dairesel ve doğrusal, Peyzaj, ve Yüzey sulama sistemleri)
 2. - Toplu Basınçlı Sulama sistemleri projeleri (hidrantlı veya vanalı sistemler),
 3. - Sulama sistemlerinde otomasyon projeleri,
 4. - Alternatif enerji kaynakları (güneş, rüzgar enerjisi) ile sulama sistemlerinin işletilmesine yönelik projeleri,
 5. - Bireysel ve toplu, yüzey veya yüzey altı drenaj projeleri ve Sorunlu alanların (tuzluluk, alkalilik, kireçlilik, asitlilik) ıslahına yönelik projeler,
 6. - Arazi toplulaştırması projeleri, 
 7. - Düşük kaliteli suların tarımda kullanılmasına yönelik projeler,

iletişim: muhendislik@agrobigen.com.tr