Agrobigen Ar-Ge


Tarımsal üretimde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri geçmişten günümüze diğer disiplinlerle karşılaştırıldığında önemli bir yer tutmaktadır. Tarımda verim ve kalitenin doğal kaynaklar korunarak arttırılması için yetiştirme sistemleri, sulama, gübreleme, tarımsal mücadele, pazarlama, yayım ve politika belirleme ve bunlara benzer konularda Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Dünyada tarımla ilgili birçok bilimsel dergi faaliyetlerine sürdürmekte ve sürekli ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştaylar vb. akademik faaliyetler düzenlenmektedir. Agrobigen söz konusu akademik faaliyetleri gerçekleştirmeyi, Ar-Ge projelerinin paydaşı olmayı hedefler.
İletişim: arge@argobigen.com.tr