Biz Kimiz ?


AGROBİGEN grup, 2015 yılında tarımın farklı disiplinlerinde çalışan 6 akademisyen tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Teknopark'ında kurulmuştur. Genel itibari ile çalışmalarımız kurucu ortakların uzmanlık alanlarına bağlı olarak bitkisel üretim içerisinde yetiştirme teknikleri, tarımsal mücadele, toprak ve bitki besleme, sulama ve drenaj, tarımsal inşaat ve tarım ekonomisini kapsamaktadır. Bunun yanında şirketimiz hayvancılıkla ilgili konularda da hizmet vermektedir. Hizmet alanlarımız genel olarak Ar-ge, Danışmanlık, Mühendislik ve Organizasyon’dan oluşmaktadır.