Agrobigen’in de katılımcı ortak olduğu Erasmus Mundus projesi 3 milyon 32 bin Avro’luk bütçesi ile Avrupa Birliği tarafından kabul edildi.


Agrobigen’in de katılımcı ortak olduğu ve 3 milyon 32 bin Avro’luk proje Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Prof. Dr. Coşkun Gülser ve Prof. Dr. Orhan Dengiz'in hazırladığı ve Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminden Hiroko Kawamorita ile Birol Kurt’un da destekleriyle katkıda bulunduğu proje; Avrupa Birliği (AB) Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı [Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – (EACEA)] tarafından 3 milyon 32 bin avro bütçe ile kabul edildi. Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin; Erasmus+: Key Action 1- Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) 2019 çağrısı kapsamında hazırladığı “Erasmus Mundus Master in Soil Science (emiSS)” adlı proje, aynı zamanda OMÜ’nün yürüttüğü en yüksek bütçeli AB projesi olma özelliğini taşıyor. Koordinatörlüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün yürüteceği proje kapsamındaki “Toprak Bilimi Alanındaki Yüksek Lisans Programı”na; Rusya Federasyonu’ndan Southern Federal University (SfeDU), Polonya’dan University of Agriculture in Krakow (UAK), Bulgaristan’dan Agricultural University Bulgaria (AU) ve Ürdün’den Jordan University of Science and Technology (JUST) yükseköğretim kurumları “ortak” olarak katılım sağlayacak. Proje kapsamında ortak üniversiteler dışında; Bosna Hersek, Gürcistan, İran, Japonya, Kazakistan, Libya, Sırbistan, Tunus ve Ukrayna’da bulunan toprak bilimi alanındaki yükseköğretim kurumlarından bilim insanları ile olan AGROBİGEN Ar-Ge Ltd. Şti. ve Avrasya Toprak Bilimi Dernekleri Federasyonu da “katılımcı ortak” olarak yer almaktadır. emiSS projesinin hedefi; toprak bilimi (toprak fiziği, kimyası ve biyolojisi, hidroloji, toprak oluşumu ve sınıflandırma, toprak kirliliği, ıslahı), toprak yönetimi (toprak erozyonu ve korunumu, arazi kullanımı, planlama ve yönetimi, toprak sağlığı ve kalitesi), toprak verimliliği (bitki besleme, gübreler ve gübreleme, topraksız kültür, kompostlama ve vermikompost), toprak ekosistemi (toprak biyoçeşitliliği, toprak-bitki-su ilişkileri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama ve toprak haritalama) vb. alanlardaki yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren söz konusu lisansüstü eğitim programı aracılığıyla nitelikli ve yetenekli toprak bilimi insanlarına olan ihtiyacı karşılamanın yanı sıra kültürel değişim ve yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesine yöneliktir.