Türkiye Ulusal Ajansı tarafından “Girişimcilik Konsorsiyum” proje başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır..


Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na Erasmus+ Ana Eylem 1 kapsamında “Girişimcilik Konsorsiyum” akreditasyon ve proje başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır. Konsorsiyum üyeleri: Agrobigen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Samsun Genç İş Adamları Derneği ve Samsun Teknopark'dan oluşmaktadır.