“Agros | Agricultural Systems”, artık fuarlarda ve piyasada..


AGROBIGEN Ar-Ge tarafından geliştirilen, “sektörde denenmiş ve test edilmiş güvenilir bir yazılım olan “Agros | Agricultural Systems” artık fuarlarda ve piyasaya arz edilmiştir.

Agros; tüm analiz, hesaplama, değerlendirme, tavsiye oluşturma ve raporlama süreçlerinde yüksek doğruluğa sahip bilimsel metodlar (hesaplamalar) kullanmaktadır. Toprak, Bitki ve Su Analiz sonuçlarında çok boyutlu bir yaklaşım kullanarak, farklı durumlar için de öneriler geliştirir. İklim verilerinden, hareketle ürüne ve bölgeye özgü sulama programını yaparak, en güncel ve doğru veri ile çalışmaktadır.

“Agros | Agricultural Systems” ürün katoloğuna ulaşmak için tıklayınız.

“Agros | Agricultural Systems” web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.