Prof.Dr.Vedat CEYHAN


ESERLER LİSTESİ

A.  SCI/SCI Expanded  tarafından taranan dergilerde yayınlananan makaleler

A1. Ceyhan, V., Bozoğlu, M. ve Cinemre, H.A, “Measuring Yield and Price Risks for Dairy Farms and Designing Risk Management Strategies: The Case of Tonya, Turkey.” Die Bodenkultur, 54, (4), 209-214, (2003).

A2. Cinemre, H.A, Ceyhan, V., Bozoğlu, M., Demiryürek, K. ve Kılıç, O, “Cost Efficiency of Trout Farms in Black SeaRegion, Turkey.” Aquaculture 251:324-332, (2006).

A3. Cemek, B., Demir, Y., Uzun, S. ve Ceyhan, V. “The Effects of Different Greenhouse Covering Materials on Energy Requirement, Growth, and Yield of Aubergine.” Energy, 31, 1444-1452, (2006).

A4. Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V. “An Application of Utility-Efficient Programming to Determine Economic Efficiency of Turkish Farmers in the Central Anatolian Region.” New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 34, 381-391 (2006).

A5. Bozoğlu, M. ve Ceyhan, V. 2007. Measuring The Technical Efficiency and Exploring the Inefficiency Determinants of Vegetable Farms in Samsun Province, Turkey. Agricultural Systems 94:649-656, (2007).

A6. Bozoğlu, M., Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Demiryürek, K. ve Kılıç, O. Important Factors Affecting Trout Production in the Black SeaRegion, Turkey. Czech Journal of Animal Science 52:308-313, (2007).

A7. Kılıç, O., Ceyhan, V., Cinemre, H.A. ve Bozoğlu, M. Estimation of Normative Supply Function and Price Elasticity of Hazelnut: A Case Study in Turkey. Hortscience 43:753-758, (2008).

A8. Demiryürek, K., Erdem, H, Ceyhan, V, Atasever, S ve Uysal, O. Agricultural Information Systems and Communication Networks: The Case of Dairy Farmers in SamsunProvince. Information Research 13, (2008).

A9. Demiryürek, K. ve Ceyhan, V. Economics of Organic and Conventional Hazelnut Production in the Terme District of Samsun. Renewable Agriculture and Food Systems 23:217-227, (2008).

A10. Kılıç, O., Ceyhan, V. and Alkan, I. 2009. Determinants of Economic Efficiency: A Case Study of Hazelnut Farms in Samsun Province, Turkey, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 37:263-270

A11. Bozoğlu, M. and Ceyhan, V. Energy Conversion efficiency of Trout and Sea Bass Production in the Black Sea, Turkey. Energy 34:199-204, (2009)

A12. Bozoğlu, M. and Ceyhan, V. Cost and Profitability Analysis for Trout and Sea Bass Production in the Black Sea, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 8: 217-222, (2009)

A13. Ceyhan, V. and Hazneci, K. Economic Efficiency of Cattle-Fattening Farms in Amasya Province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 9: 60-69, (2010)

A14. Ceyhan, V. Assessing the Agricultural Sustainability of Conventional Farming Systems in SamsunProvince of Turkey. African Journal of Agricultural Research 5(13): 1572-1583, (2010).

A15. Gündüz, O., Ceyhan, V. and Esengün, K. 2011. Measuring the technical and economic efficiencies of the dry apricot farms in Turkey. International Journal of Food, Agriculture and Environment 9(1): 319-324.

A16. Gündüz, O., Ceyhan, V., Erol, E and Özkaraman, F. 2011. An Evaluation of Farm Level Sustainability of Apricot Farms in Malatya Province of Turkey. International Journal of Food, Agriculture and Environment 9(1):700-705

A17. Demiryürek, K., Ceyhan, V. Bozoğlu, M. 2012. Risk Attitudes of Organic and Conventional Hazelnut Producers in Turkey. Human and Ecological Risk Assesment: An İnternational Journal 18(2):471-482

A18. Ceyhan, V. ve Gene, H. 2014. Productive Efficiency of Commercial Fishing: Evidence from the Samsun Province of Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14: 309-320.

A19. Sarıca, M. Ceyhan, V., Yamak, U.S., Uçar, A., Boz, M.A. 2015. Yavaş Gelişen Sentetik Etlik Piliç Genotipleri İle Ticari Etlik Piliçlerin, Büyüme, Karkas Özellikleri ve Bazı Ekonomik Parametreler Bakımından Karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi….

B.  SCI/SCI Expanded  dışındaki indexler tarafından taranan dergilerde yayınlananan makaleler

B1. Ceyhan, V. ve Cinemre, H.A, “Estimation of Risk Efficient Farm Structures along the KızılırmakRiver in North Central Anatolia: An Application of Minimization of the Absolute Deviation.”, Turk J Agric For, 28, 131-140, (2004).

B2.Bozoğlu, M., Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Demiryürek, K. ve Kılıç, O. “Evaluation of Different Trout Farming Systems and Some Policy Issues in the Black Sea Region, Turkey.” Journal od Applied Sciences, 6, (14), 2882-2888, (2006).

B3. Kılıç, O., Cinemre, H.A., Ceyhan, V. ve Bozoğlu, M. Alternative Farm Plan for Controlling Hazelnut Supply in Turkey. Agricultural Economics and Rural Development 11-12:85-94, (2006).

B4. Ceyhan, V.,Kızılkaya, R., Akça, İ. , Veselova, A, Novikova, K. 2015.The financial feasibility of hazelnut husk and sewage sludge based vermicompost production. Euroasian Journal of Soil Science, 4 (4), 259-265.

B5. Hazneci, E. And Ceyhan, V. Measuring the Productive Efficiency and Identifying the Inefficiency Determinants of Dairy Farms in Amasya Province, Turkey. Journal of Agriculture and Environmental Sciences, June 2015, Vol. 4, No. 1, pp.100-107 , ISSN: 2334-2404 (Print), 2334-2412 (Online)

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

D1. Özkan, B., Ediz, D., Ceyhan, V. and Goldey, P.A, “Women’s Role in the Vegetable Farming Systems in Antalya, Turkey: A Gender Analysis of Labour Participation and Decision-Making in the Agricultural Sector.”; Proc. XIVth Int. Symposium on Horticultural Economics, ISHS, Acta Horticulture 536, 419-438, Quernsay, 2000.

D2. Ceyhan, V. ve Demiryürek, K. “Exploring and Comparing Risk Attitudes of Organic and Non-Organic Hazelnut Producers in Samsun Province of Turkey” Proc 7th International Congress on Hazelnut Viterbo, Italy, 2008., ISHS, Acta Horticulture 845, Volume: 1, p:789-794.

D3. Demiryürek, K and Ceyhan, V. Economics of Organic and Conventional Hazelnut Production in the Terme District of Samsun, Turkey. Proc 7th International Congress on Hazelnut Viterbo, Italy, 2008., ISHS, Acta Horticulture 845, Volume: 1, p:739-744.

D4. Kızılkaya, R., Hepşen, Ş.H. Bayraklı, H., Aşkın, T., Türkmen, C., Akça, İ. ve Ceyhan, V. 2010. Enzyme and earthworm activities during vermicomposting in sewage sludge. International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality” OMÜ, 26-28 May, Samsun

D5. Serdar, Ü., Akyüz, B., Ceyhan, V., Hazneci, K., Mert, C., Er, E., Ertan, E., Coşkuncu, K.S., Uylaşer, V. 2014. An Overview of Chestnut Production in Turkey. Proc. Vth Int. Chestnut Symposium Eds.: M.L. Double and W.L. MacDonald Acta Hort. 1019, ISHS 2014.

D6. Ceyhan, V., Goldey, P., Ediz, D. Ve Özkan, B. 2013.Important Factors Influencing Women Participation in Decision Making: the case of vegetable farming in Turkey. …..142-152.

E.  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

E1. Kılıç, O. ve Ceyhan, V, “Karadeniz Bölgesinde Soya’nın Önemi ve Üretimini Artırabilme İmkânları, Karadenizbirliğin Soya Pazarlamadaki Rolü ve Faaliyetleri.”; Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 685, 22-26, (1994).

E2. Sayın, C., Ceyhan, V. ve Tanrıvermiş, H, “Uzaktan Algılama ve Tarımda Uygulamaları.”; Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 110, 15-18, (1994).

E3. Özçelik, A. ve Ceyhan, V, “Tarımda Risk ve Belirsizlik ile Risk ve Belirsizlik Altında Karar Alma ve Kâr Maksimizasyonu.”; Türk Kooperatifçilik Kurumu Kooperatifçilik Dergisi, 108, 53-75, (1995).

E4. Ceyhan, V, “Tarımda Risk İdaresi Stratejileri ve Risk İdaresinde Kooperatifçiliğin Rolü.”; Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 702, 17-24, (1995).

E5. Ceyhan, V, “Tarımsal Risk Analizlerinde Olasılık Dağılımlarının Elde Edilme Yöntemleri.”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, (3), 183-199, (1996).

E6. Sayın, C., Ceyhan, V. ve Bozoğlu, M, “Hayvancılığı Teşvik Politikaları Nasıl Olmalıdır.”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, (1), 195-202, (1996).

E7. Özçelik, A. ve Ceyhan, V. “Değişken Fiyatlı Programlamanın (Fiyat Parametrizesinin) Teorik Esasları ve Uygulaması.”; Türk Kooperatifçilik Kurumu. Kooperatifçilik Dergisi, 122, 35-47, (1998).

E8. Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V, “Çarşamba İlçesi Tarım İşletmelerinde Tarımsal Gelirin Fonksiyonel Analizi.”; Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22 (3), 241-251, (1998).

E9. Cinemre, H.A., Ceyhan, V. ve Ayrancı, Y, “Amasya Ortaköy Sulama Alanında Değişken Kaynaklı Doğrusal Programlama İle En Uygun Ürün Desenlerinin Belirlenmesi.”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, (1), 133-147, (1999).

E10. Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Kılıç, O. ve Bozoğlu, M, “Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Başlıca Bitkisel ve Hayvansal Üretim Faaliyetlerinde İşletme Sermayesi ve İşgücünün Marjinal Verimliliği.”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, (3), (2000).

E11. Kılıç, O., Ceyhan, V. ve Özyazıcı, G, “Çiftçilerin Arazi Toplulaştırmasına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi (Boyacılı Köyü Örneği).”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, (3), 68-79, (2000).

E12. Bozoğlu,M., Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V, “Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesinde Kooperatifleşme (Tonya Örneği).”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, (2), 23-29, (2001).

E13. Cinemre, H.A., Ceyhan, V. ve Bozoğlu, M, “Dünya ve Türkiye’de Gıda Maddeleri Talep-Arz Dengeleri”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, (2), 18-22, (2001).

E14. Ceyhan, V, Goldey, P.A., Ediz, D. ve Özkan, B, “Sebze Tarımında Çalışan Kadınların Sosyo-Ekonomik Özellikleri.”; Tarım Ekonomisi Dergisi, 6, 14-27, (2001).

E15. Ceyhan, V, Bozoğlu, M. ve Cinemre, H.A, “Bafra ve Çarşamba Ovalarında Kimyasal Girdi Kullanım Düzeyi ve Çevreye Etkileri.”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, (2), 17-23, (2002).

E16. Gündüz, O., Ceyhan, V. Ve Bayramoğlu, Z. “Türkiye’de Yemeklik Baklagiller Üretiminde Gecikmeli Fiyatın Etkisi:Almon Modeli Uygulaması”;Ziraat Mühendisliği Dergisi, 353, 4-11, (2010)

E17. Yurtlu, Y.B., Demiryürek, K., Bozoğlu, M. Ve Ceyhan, V. 2012. Çiftçilerin Tarım Makineleri Kullanımına İlişkin Risk Algıları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(1), 93-101.

E18. Yurtlu, Y.B., Ekmekçi, K., Demiryürek, K., Bozoğlu, M. Ve Ceyhan, V. 2012. Tarım Makineleri İmalatçılarının Güvenli Tarım Makineleri İmalatı Açısından Mevcut Durumu ve Eğitim İhtiyaçları. Toprak Su Dergisi, 1(2), 99-109.

E19. Gündüz, O., Ceyhan, V. ve Esengün, K. 2013. Farklı Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,15(25), 67-77.

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. Cinemre, H.A. Demiryürek, K., Kılıç, O., Bozoğlu, M. ve Ceyhan, V, “Tarımda Üreticilerin Eğitimi.”; IV Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Cilt II, 1279-1299, Ankara, 1995.

F2. Bozoğlu, M., Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V, “Türkiye’nin Sert Kabuklu Meyveler Piyasasındaki Gelişmeler.”; Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, 146-162, Samsun, 1996.

F3. Ceyhan, V., Cinemre, H.A. ve Bozoğlu, M, “Türkiye Fındık Arz-Talep ve İhracatının Analizi.”; Fındık ve Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, 12-26, Samsun, 1996.

F4. Bozoğlu, M. ve Ceyhan, V, “Gümrük Birliği (GB)’nin Türkiye’nin Makarnalık Buğday ve Mamulleri Dış Ticareti Üzerine Olası Etkileri.”; Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2, 42-53, Adana, 1996.

F5. Bilgener, Ş., Ceyhan, V., Karaduva, L. ve Demirsoy, H. “Samsun İlinin Kuşburnu Potansiyeli ve Kuşburnu Toplayan Çiftçilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri.”; Kuşburnu Sempozyumu, 29-39, Gümüşhane, 1996.

F6. Özcan, M., Balkaya, A. ve Ceyhan V. “Karadeniz Bölgesinde Sebze Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi.”; Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 229-234, Yalova, 1997.

F7. Ceyhan, V., Bozoğlu, M. ve Şahin, M.Y, “Karadeniz Bölgesi’nde Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımlar.”; Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, 164-173, Ankara, 1998.

F8. Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., Birinci, A. ve Ceyhan, V, “Türkiye’de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları.”; Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, 111-123, Erzurum, (2002)

F9. Ceyhan, V. Cinemre, H.A., Bozoğlu, M., Demiryürek, K. ve Kılıç, O. “Karadeniz Bölgesinde Alabalık İşletmelerinde Ekonomik Etkinlik”. Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 255-261, Tokat, (2004).

F10. Ceyhan, V., Bozoğlu, M., Demiryürek, K., Cinemre, H.A. ve Kılıç, O. “Tarımsal Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği.” Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, (2006).

F11. Özçelik, A., Ceyhan, V., Bozoğlu, M. ve Cinemre, H.A. “ Samsun İlinde Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Teknik Etkinlik ve Teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler.” Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, (2006).

F12. Demiryürek, K., Ceyhan, V. ve Uysal, O. “Organik ve Geleneksel Sistemde Fındık Yetiştiren Üreticilerin Risk Tutumlarının Karşılaştırılması.”, Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, (2006).

F13. Ceyhan, V., Demiryürek, K., Bozoğlu, M., Cinemre, H.A. ve Uysal, O. “Organik ve Geleneksek Fındık Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi” Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, (2006).

F14.Gündüz, O., Ceyhan, V. ve Esengün, K. 2010. Kayısı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Ekonomik Etkinlik: Darende İlçesi Örneği. Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Urfa, (2010).

F15. Kılıç, B., Sönmez, N.İ., Ceyhan, V., Kılıç, O., Gündüz, O. 2012. Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,  Bildiriler Kitabı, 5-7 Eylül 2012, Konya, Cilt 1, s.306-313. 

F16. Hazneci, E., Kılıç, B., Hazneci, K. Ve Ceyhan, V. 2012. “Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları” 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, s.1003-1009. 

F17.Aydoğan, M,Topçu, N., Özyazıcı, G., Ceyhan, V. 2013. Samsun İli Meyve Üreticilerinin Tarım Sigortalarına Eğilimlerinin Belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 2-4 Ekim 2013, Poster Bildiri, Niğde

F18. Hazneci, E., Kızılaslan, H. ve Ceyhan, V. 2014. Sulama Suyu Ücretlendirmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir mi? Samsun, Antalya, Çanakkale İli Örnekleri.  11. Tarım Ulusal Ekonomisi Kongresi, Samsun, s.435-443. 

F19. Hazneci, K. ve Ceyhan, V. 2014. Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Gelişimi. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, s.1011-1021. 

F20. Türkten, H., Eryılmaz, G.A., Ceyhan, V. ve Kılıç, O. 2014. Bafra İlçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programının Değerlendirilmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, s.3-10. 

F21. Emir, M. Ceyhan, V. ve Güler, A. 2014. Türkiye Arıcılığının Gerçek Durumunun Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, s.773-785. 

F22. Saner, G,  UysalK., Ö.,  Engürülü, B.,  Ceyhan, V., Sayılı, M., Vuruş H. A.,  Naseri, Z. 2015. Türkiye’de Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları. 8. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, s. 1501-1527, ISBN-978-605-01-0676-3, Ankara.

G. Diğer yayınlar

G1. Ceyhan, V, “Tarım İşletmelerinde Risk Analizi. Çorum İli Kızılırmak Havzası Örneği.”; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Araştırma Seri No:6, Samsun. (2003).

G2. Bozoğlu, M., Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Demiryürek, K. ve Kılıç, O. “Karadeniz Bölgesinde Kültür Balıkçılığını Geliştirme Olanakları”, Proje Raporu, Proje NO:TAB-011, (2005).

G3. Kılıç, O., Cinemre, H.A., Ceyhan, V. ve Bozoğlu, M. “Samsun İli Çarşamba ve Terme İlçelerinin Ova Kesiminde Fındığa Alternatif Üretim Planlaması.” Proje Raporu, Proje NO:TAB-012, (2005).

G4. Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V. “Mikro Ekonomi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:19, Samsun, (2005).

G5. Cinemre, H.A., Ceyhan, V. Ve Ekberli, İ. “Ekonomik Analizde Matematiğin Uygulanması” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:61, Samsun, (2008).

G6.Ceyhan, V. Emir, M, Karadağ, H.O, Ege,  F. 2013. Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üretimi ve Ticareti: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ISBN:978-605-5085-01-8